สิงห์งาแกะ ( สองขวัญ ขายัน ปากสาริกา ) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์

 สิงห์งาแกะ ( สองขวัญ ขายัน ปากสาริกา ) หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์

ตัวนี้สีขาวนม สวยแชมป์ ไม่ผ่านการใช้ เอกลักษณ์ชัดเจนสุดๆครับ

หลวงพ่อเดิม ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย ท่านชอบเลี้ยงสัตว์พาหนะโดยเฉพาะช้างและม้า เพื่ออาศัยในการบรรทุกหรือลากเข็นสัมภาระต่างๆ ในช่วงที่ท่านชราภาพท่านก็ได้อาศัยขี่หลังช้างและม้าเดินทางไปประกอบกิจทางศาสนา ในสถานที่ต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อช้างตายลงหลวงพ่อเดิมก็จะเก็บงาช้างเอาไว้ บางทีลูกศิษย์ลูกหาก็หางาช้างมาฝาก หรือบางทีก็มีผู้นำมาขาย ท่านก็จะเก็บรักษาไว้ เมื่อมีเวลาว่างก็จะนำมาแกะเป็นรูปองค์พระบ้าง นางกวักบ้าง หรือเครื่องรางของขลังต่างๆ อาจเนื่องจาก “งาช้าง” นอกจากจะมีคุณวิเศษเฉพาะตัวแล้ว ยังสามารถใช้ทดสอบพิษในอาหารได้ด้วย พระเกจิคณาจารย์หลายๆ รูปจึงมักนิยมนำมาแกะเป็นองค์พระ และเครื่องรางของขลังต่างๆ เพื่อมอบให้กับศิษยานุศิษย์และคนใกล้ชิด นำไปบูชา พกพา เพื่อเป็นสิริมงคล

 

“งาช้างแกะ หลวงพ่อเดิม” ที่แกะเป็นองค์พระจะมี “พระปิดตา” แกะเป็น 2 คือ แบบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีพระเกศแหลมขึ้นไป และแบบแทนองค์พระอัครสาวก ก็จะเป็นพระปิดตาแบบเศียรโล้นธรรมดา นอกจากนี้ก็มี นางกวัก พระประจำวัน ฯลฯ ที่เป็นเครื่องรางของขลังนอกเหนือจาก “มีดหมอ” แล้วเห็นจะเป็น “สิงหราช” มี 2 แบบ คือ สิงหราชธรรมดา มีลวดลายก้นหอยตามตัว ขาทั้งสี่วางบนพื้นราบ กับสิงหราชคำรณ ซึ่งต่างกันตรงขาหน้าขาหนึ่งจะยกเท้าขึ้นในลักษณะกางเล็บออกตะครุบเหยื่อ ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ “งาแกะสิงหราช” ที่หลวงพ่อเดิมสร้างจะไม่มีการลงจารใดๆ นอกเสียจากมีผู้นำมาให้ท่านลงเป็นกรณีพิเศษ ท่านก็จะลงเพียงอย่างเดียวที่ใต้ฐานสิงห์คือ “นะ มะ พะ ทะ” เท่านั้น การพิจารณา “งาแกะหลวงพ่อเดิม” เรียกได้ว่ายากเอาการอยู่ เนื่องด้วยการแกะนั้นเป็นงานฝีมือซึ่งแกะทีละตัวจึงไม่มีรูปแบบมาตรฐานเป็นที่แน่ชัด ช่างแกะก็เป็นช่างในอำเภอพยุหะคีรีทั้งนั้น อีกทั้งพระเกจิอาจารย์ที่เป็นศิษย์ของท่านซึ่งมีมากมายก็ล้วนสร้างมีดหมอและงาแกะเช่นเดียวกับพระอาจารย์ จึงนับว่าค่อนข้างยากที่จะพิสูจน์ว่าวัตถุมงคลใดเป็นของหลวงพ่อเดิม และบางครั้งก็มีการนำไปแอบอ้างด้วย ทุกท่านที่สนใจ อยากได้ วัตถุมงคล ของหลวงพ่อเดิม ที่แกะจากงา ก็โปรดใช้ความรอบคอบ พิจารณา พุทธลักษณะ ของพระพุทธที่แกะลงบนงาช้าง รูปสิงห์ รูปนางกวัก ความเก่า ความแห้ง ของงาที่มาของวัตถุมงคลนั้น ๆ จากผู้รู้ ผู้ที่ชำนาญ มีประสบการณ์ในเรื่องความเก่า ความแห้ง ของงา

 

เบื้องต้นในการพิจารณา “งาแกะหลวงพ่อเดิม” คือ ต้องพิสูจน์ว่าเป็นงาแท้ๆ ก่อน โดยสังเกตจากธรรมชาติของงาคือ จะมีสีเหลืองกลมกลืนกันทั้งผิวและเนื้องา เมื่องามีอายุเก่าแก่มากๆ ก็จะ “แตกลายงา” ซึ่งจะแตกจากเนื้อในออกมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน ถ้าผิดอาจารย์ ผิดวัด พุทธคุณ พุทธาคมความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ก็ผิดกันไป วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง ประเภทงาแกะ ไม่ว่าจะเป็นของพระเกจิอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าแกะจากงาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ งาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นของคงทนสิทธิ์ มีอานุภาพ มีคุณวิเศษ อยู่ในตัวอยู่แล้ว ยิ่งแกะเป็นรูปพระก็ดี สิงห์ก็ดี เสือก็ดี ลงอักขระ ปลุกเสก โดยพระเกจิอาจารย์ที่ประพฤติ ปฏิบัติดี ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่นำไปบูชา พกพา อาราธนาติดตัว บางท่าน ห้อยพระพกเครื่องราง บอกหรือพูดกับคนโน้นคนนี้ว่าตั้งแต่ห้อยพระมาพกเครื่องรางมาไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับผมเลย ถึงตอนนี้ผมก็อยากจะบอกกับแฟน ๆ ทุกท่านว่า นั่นแหละครับความศักดิ์สิทธิ์บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้ว พุทธานุภาพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัย จากภัยพิบัติ จากศัตรูหมู่มาร จากสิงสาราสัตว์ จากภูตผีปีศาจ จากคนที่คิดร้าย คิดไม่ดี บางครั้งความศักดิ์สิทธิ์ก็ดลบันดาลให้ศัตรูกลับมาเป็นมิตร โบราณเค้าพูดเสมอว่า ร้ายกลับกลายเป็นดี

ที่มา http://www.phradunk.com/wizContent.a…&txtmMenu_ID=7