พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ หลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ บี ปี ๒๕๐๕

พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้หลังเตารีดพิมพ์ใหญ่ บี ปี ๒๕๐๕ 

: ปกิณกะพระเครื่อง โดยตาล ตันหยง หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

            ขึ้นต้น ปีใหม่ ๒๕๕๙ เรื่องแรกของคอลัมน์ ปกิณกะพระเครื่อง วันนี้ขอเสนอข้อมูล พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ ที่ถือว่ารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่ง คือ พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี ปี ๒๕๐๕ มีหลายหน้า โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ที่ให้ทั้งภาพและข้อมูลประกอบคอลัมน์นี้เหมือนเช่นเคย กล่าวสำหรับ พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ ปี ๒๕๐๕ ที่พบเห็นบ่อยๆ ในวงการพระเครื่อง ส่วนใหญ่มักจะเป็น พิมพ์ใหญ่ เอ อันเป็นพิมพ์ยอดนิยมที่มีการเช่าหาในราคาสูงมาก บางองค์ถึงหลักล้านก็มี

            นอกจากนี้ พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ ยังมี พิมพ์ใหญ่ บี และพิมพ์ใหญ่ ซี ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ เพราะเป็น พระหลวงพ่อทวด ที่สร้างในคราวเดียวกัน มีราคาที่ถูกกว่ากัน แต่ก็ต้องว่ากันที่หลายแสนบาทในองค์ที่สวยแชมป์ โดยเฉพาะ พิมพ์ใหญ่ บี

            พระหลวงพ่อทวด ๒ พิมพ์หลังนี้ บางครั้งจะเรียกว่า พิมพ์หลังเตารีดหัวมน คือ ช่างได้แต่งปลายยอดองค์พระให้โค้งมน รับกับเศียรขององค์หลวงพ่อทวด แต่บางองค์ก็มีลักษณะปลายยอดองค์พระแหลม เหมือนกับหลังเตารีด เอ ก็มี แต่มีน้อยมาก

            พระหลวงพ่อทวด พิมพ์หลังเตารีด บี และ ซี นี้ แม้ว่าปลายยอดองค์พระจะโค้งมนเหมือนกัน แต่รายละเอียดทางเค้าหน้า รูปทรง ฟอร์มพระ จะแตกต่างกันอย่างชัดเจน จำแนกได้ไม่ยากนัก

           วันนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี ปี ๒๕๐๕

            จุดสังเกตที่เห็นได้ชัดเจนในพระพิมพ์นี้ คือ ริ้วจีวรบริเวณหน้าอกขวาขององค์พระหลวงพ่อทวด จะวาดเฉียงไปจรดซอกแขน ซึ่งต่างกับ พระหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ เอ ที่ริ้วจีวรไม่จรดซอกแขน

            ขณะเดียวกัน พระหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี เกือบทุกองค์จะมีร่องรอยการตกแต่งก้านเดือยตรงใต้ฐานองค์พระ คล้ายกับ พระหลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ ซี (ซึ่งเห็นชัดกว่าพิมพ์เอ)

             โดยปกติ พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี นี้มีโครงหน้าที่ต่างกับพิมพ์ซี อย่างชัดเจน แต่มีลักษณะละม้ายคล้ายคลึงกับ พิมพ์ใหญ่ เอ พอสมควร

            พระหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี ปี ๒๕๐๕ นี้ สามารถแบ่งออกได้หลายลักษณะโครงหน้าย่อย อันเนื่องจากเป็นพระหล่อตัดช่อแบบโบราณ ดังที่เคยอธิบายไว้ในหลายตอนที่ผ่านมาแล้ว

            เช่นเดียวกับ ลักษณะแถวกลีบบัว จะสามารถแบ่งเป็นสัณฐานย่อยๆ ได้ ๒ แบบหลัก เท่าที่พบเจอกันบ่อยๆ คือ แบบแถวกลีบบัวติดเต็ม ส่วนมากมักจะปรากฏ เม็ดกลมเล็กๆ ๒ เม็ด เหนือกลีบบัวที่ ๔ แถวบนนับจากซ้ายมือเรา (องค์ที่ ๑ ถึง ๔) กรณีนี้ลักษณะโครงหน้า หลวงพ่อทวด จะดูหนุ่ม และ แบบแถวกลีบบัวติดไม่เต็มทุกกลีบ กล่าวคือ กลีบบัวที่ ๔ แถวบนนับจากซ้ายมือเรามักจะติดแค่ครึ่งเดียวคล้ายบัวบิด (องค์ที่ ๕ ถึง ๗) กรณีนี้ลักษณะโครงหน้า หลวงพ่อทวด จะดูแก่กว่าแบบแรก

            โดยทั่วไป พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี จะมีธรรมชาติของเนื้อพระโดยรวมเป็นลักษณะเดียวกับ พิมพ์ใหญ่ เอ กล่าวคือ เป็นเนื้อโลหะผสม ที่มีทั้งเนื้อออกโซนแดงและโซนเหลือง

            นอกจากนี้ธรรมชาติของคราบเบ้าและดินเบ้า ก็เป็นแบบเดียวกัน

            พระหลวงพ่อทวด หลังเตารีด พิมพ์ใหญ่ บี ที่โชว์เป็นเนื้อโลหะผสมออกเหลือง องค์พระหล่อออกมาได้ดีมีตะไบปัดแต่งเล็กน้อยแต่เดิม ฟอร์มพระดูสวยงามสง่า และมีความคมชัดเป็นพิเศษ มีสันจมูกที่คมสัน มีคราบตะกรันเบ้าและดินเบ้าตามซอกองค์พระ ครบสูตร

            ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ผู้ชำนาญการ พระชุดหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ เป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบเนื้อหาบทความนี้ ซึ่งผู้เรียบเรียงต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง

(แก้ไขส่วนที่เป็นรายละเอียดองค์พระตามองค์ที่จัดแสดงจริง)