รูปถ่ายคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม

เรื่องจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับ รูปเก่าคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ขนาดห้อยคอ

 

รูปเก่าคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม ขนาดห้อยคอที่เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่ฯ มีด้วยกัน 2 รูปแบบหลักๆ คือ

 

1. รูปลายเซ็นต์

 

2. รูปอธิษฐาน

 

ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีข้อปลีกย่อยแตกต่างกันไปอีก

 

1. รูปลายเซ็นต์

 

ประวัติที่ได้ทราบมาเป็นรูปที่มีการจัดทำขึ้นในปี .. 2499 - 2500 โดยลูกศิษย์คุณแม่ฯท่านหนึ่ง คือ หลวงตาสุวรรณ ปภัสโร เพื่อนำไปแจกจ่ายเป็นของขวัญให้กับคนที่ร่วมทำบุญ วัดสารนารถธรรมาราม .แกลง .ระยอง ในช่วงปีที่สร้าง จำนวนการสร้างก็ประมาณไว้ว่าไม่น่าจะเกิน 200 รูป ซึ่งรูปดังกล่าวก็มีเนื้อกระดาษและการพิมพ์ที่แยกออกได้อีก 3 รูปแบบ คือ

 

1.1 แบบภาพพิมพ์ที่เส้นสีมีการเรียงตัดกัน ภาพมีความคมชัด มองเผินๆจะเห็นรูปเป็นสีออกเขียว ซึ่งภาพลายเซ็นต์แบบแรกนี้เป็นที่ภาพที่มีการเช่าหาในแวดวงลูกศิษย์มานานมากแล้ว แต่ด้วยจำนวนที่ไม่มากทำให้ไม่ค่อยพบเห็นหมุนเวียนในตลาดพระเครื่องมากนัก คนที่เช่าไปมักจะเช่าแล้วนำไปบูชาส่วนตัวมากกว่าที่จะนำออกมาขายต่อ ราคาจะค่อนข้างสูง

งง

160711040012.jpg

 

 

 

1.2 แบบภาพพิมพ์บนกระดาษสีน้ำตาล ใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยจุดสีกระจายตัว ภาพจะคมชัดน้อยกว่าแบบแรกแต่จะชัดกว่าแบบที่ 3 กระดาษบางคนจะนิยมเรียกว่ากระดาษหนังช้างเพราะลักษณะกระดาษจะไม่ละเอียดและมีความหยาบของผิวคล้ายหนังช้าง บางภาพที่ถูกความชื้นมาบ้างจะทำให้เกิดการพองของกระดาษขึ้นได้

 

160802013757.jpg

 

 

 

1.3 แบบภาพพิมพ์ที่มีขอบเหมือนสองขอบ บางคนจึงเรียกรูปลายเซ็นต์สองขอบ แบบนี้พิมพ์ด้วยเทคนิคอีกเทคนิคไม่เหมือนทั้งแบบแรกและแบบที่สอง ลักษณะจะเป็นการสร้างภาพด้วยจุดสีกระจายตัว(คนละแบบกับ 1.2) ความคมชัดจะไม่มากเท่าแบบแรก และแบบที่สอง และพบเห็นน้อยกว่าแบบแรกและแบบที่สองเช่นกัน

 

160718055914.jpg

 

รูปลายเซ็นต์ ทั้ง 3 แบบ มีข้อมูลยืนยันจัดเจนว่าเป็นการจัดทำขึ้นในวาระเดียวกันครับ

 

 

 

2. รูปอธิษฐาน วัดท่าผา

 

รูปอธิษฐานนี้เป็นรูปที่ลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม รู้จักกันมากที่สุดก็ว่าได้ ใครไม่รู้จักก็อาจจะบอกได้ว่ายังศึกษาเรื่องคุณแม่ฯไม่มากหรือเพิ่งมาศึกษาไม่นานนัก รูปอธิษฐานนี้คุณแม่ฯได้ทำการอธิษฐานเมื่อครั้งเดินทางไปทำบุญ วัดท่าผา .ราชบุรี คุณแม่ฯได้อธิษฐานไว้ว่า รูปนี้ไม่ว่าจะจะนำไปอัดย่อ ขยาย กี่หมื่นกี่แสนครั้งก็มีความศักดิ์สิทธิ์เสมือนคุณแม่ฯท่านอธิษฐานให้ตรงหน้าทุกประการ เป็นภาพที่มีความศักดิ์สิทธิ์แม้จะอัดขึ้นภายหลังจึงได้รับความนิยมในการจัดทำขึ้นใหม่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาศึกษาประวัติของคุณแม่ฯ และคนที่ยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอจะเช่าหารูปเก่าหรือพระพุทโธน้อยตลอดจนของอธิษฐานมาบูชา แขวนอาราธนาติดตัวไว้เป็นสื่อกลางในการระลึกถึงคุณแม่ฯและขอพร รูปอธิษฐานนี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายกับลูกศิษย์ของคุณแม่ฯ จะกล่าวว่าทุกคนที่เคยแขวนล้วนได้รับประสบการณ์ทุกคนก็คงไม่ผิด รูปอธิษฐานขนาดห้อยคอที่มีการอัด ทำขึ้นในระยะเวลาที่ทันคุณแม่ฯ จัดเป็นรูปเก่าที่มีความนิยมเช่าหากันในวงลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือน จะมีด้วยกันประมาณ 3 รูปแบบ คือ

 

2.1 รูปอธิษฐานแบบไม่มีตัวหนังสือ แบบนี้เป็นรูปอธิษฐานที่ทำขึ้นในช่วงแรกๆ จึงไม่ได้ใส่ตัวอักษรระบุที่รูปว่ารูปนี้คือท่านใด มีการอัดขึ้นด้วยกระดาษ 2 แบบ คือ กระดาษเรียบ(พบเจอน้อยมาก) และ กระดาษเปลือกส้ม รูปอธิษฐานแบบนี้จะมีจำนวนไม่มากนัก คาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยใบเช่นเดียวกับรูปลายเซ็นต์ แบบไม่มีตัวหนังสือนี้ถูกวงการจัดเข้าเป็นรูปยุคต้นที่มีการทำขึ้นจึงทำให้ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาและมีทุนทรัพย์ต่างต้องการเช่าหามาบูชา ครอบครองไว้กับตัวเอง ส่งผลให้ราคาเช่าบูชาสูงขึ้นตามไปด้วย

 

160802014021.jpg

 

 

 

2.2 รูปอธิษฐานแบบตัวหนังสือสองแถวผิวพรายปรอท กระดาษผิวเรียบ แบบนี้จัดทำขึ้นหลังจากแบบแรก แต่ได้เพิ่มตัวหนังสือเข้าไปด้านล่างรูปด้วยว่ารูปนี้คือท่านใด พบเจอไม่มากเช่นกัน กระดาษเป็นกระดาษแบบผิวเรียบ อาจจะมีการทำขึ้นโดยหลายท่าน แต่เท่าที่พอรู้ในชุดที่มีมาชัดเจนที่ผมได้มาเป็นการทำขึ้นโดยร้านถ่ายรูปที่ทำการถ่ายรูปอธิษฐานให้คุณแม่ฯที่วัดท่าผานั่นเอง ได้ทำการอัดไว้จำนวนหนึ่งและเก็บรักษาไว้โดยลูกหลานถึงปัจจุบัน รูปชุดนี้ยังมีอายุการจัดทำที่ทันคุณแม่ฯเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และได้รับการอธิษฐานโดยคุณแม่ฯด้วยอีกครั้ง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณากระดาษ ความเก่าของรูปประกอบกันด้วย

 

160802014058.jpg

 

 

 

2.3 รูปอธิษฐานแบบตัวหนังสือสามแถวผิวพรายปรอท กระดาษผิวเรียบ แบบนี้จัดทำขึ้นหลังรูปตัวหนังสือสองแถว ประวัติการทำขึ้นไม่ชัดเจนมากนักแต่มีการสันนิษฐานกันว่าเป็นการทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ได้นำไปห้อยบูชาติดตัวเช่นกับ 2 แบบแรก ข้อมูลจากบางแหล่งบอกว่ารูปตัวหนังสือสามแถวนี้อาจจะสร้างขึ้นไม่ทันคุณแม่ฯเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางรูปที่เก่าๆถึงจะทันคุณแม่ฯ ซึ่งก็พบเจอได้น้อยมาก ต้องพิจารณาจากรูปแบบกระดาษ ความเก่าและลักษณะที่เรียกว่าพรายปรอทซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาของน้ำยาเคลือบรูปกับอากาศเมื่อผ่านกาลเวลานานๆแล้วนั่นเอง

 

160802014130.jpg

 

 

 

ข้อมูลรูปขนาดห้อยคอทั้งสองรูปแบบที่แบ่งออกเป็นอีกหลากหลายลักษณะตามที่ได้เรียบเรียงมาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษากันนี้ ได้รวบรวมมาจากความรู้ที่ผมได้ศึกษา ได้อ่านเจอ ได้พบเห็นของจริง ได้รับฟังจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากตัวบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วนำมารวบรวมเรียบเรียงมาให้อ่านเข้าใจง่ายๆ เพื่อเป็นความรู้ให้กับลูกศิษย์คุณแม่ฯทุกท่าน ข้อมูลทั้งหมดที่ลงไว้นี้อาจจะมีการแก้ไขให้ถูกต้องได้ในภายหลังเพื่อให้ตรงความเป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องราวที่ศึกษากันในช่วงเวลาที่เกิดไม่ทัน ศึกษากันตามแหล่งข้อมูล จากบันทึก จากการวิเคราะห์ข้อมูลและได้รับฟังการถ่ายทอดมาจากคนที่ทันบางส่วนมาประกอบกัน เมื่อมีแหล่งข้อมูลที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนกว่าเพิ่มเติมมาจึงต้องแก้ไขให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของลูกศิษย์คุณแม่ฯทุกท่านต่อไป ทางผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลนี้จะเป็นความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา สะสมหรือเพื่อประกอบการบูชาให้แก่ลูกศิษย์คุณแม่ฯไม่มากก็น้อย รูปต่างๆนี้ไม่มีหลักฐานการจัดสร้างชัดเจนเหมือนพระพุทโธน้อย ดังนั้นการที่จะหาเช่าบูชาจึงเป็นไปตามความชอบของแต่ละบุคคล จะเช่าหาอย่างไรก็ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการนะครับ อย่าให้เดือดร้อนเงินในกระเป๋าตัวเอง เลือกบูชาในสิ่งที่ตัวเองเช่าไหว ไม่ต้องไปเชื่อกระแสการเชียร์ของเซียนหรือใคร แล้วท่านจะได้ของที่ดีมาแขวนบูชา อาราธนาได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ครับ