ลูกดินในดง หัวใจพระแม่ธรณี หลวงพ่อชาญณรงค์ อภิชิโต ภิกขุ

ʘ ลูกดินจากในดง ʘ

เรื่องราวของท่านอภิชิโต ภิกขุว่าไปก็คล้ายนิยายชวนฝันหรือกำลังภายใน ผู้ไม่เคยพบท่านเขาก็คิดกันไปต่าง ๆ บ้างสนใจ บางติเตียนไปตามเรื่องตามวิสัยมนุษย์ที่ไร้ฐานแห่งศรัทธา สำหรับผู้เคยรับใช้ใกล้ชิดศิษย์ของท่านอภิชิโต ภิกขุ ทุกท่านยืนยันในเรื่องพลังอำนาจจิต และเรื่องอัศจรรย์ต่าง ๆ ของท่านด้วยพบเห็นบ่อยครั้ง

...........................................

ภายในดงลี้ลับนอกจากหลวงตาดำบรมครูใหญ่ ท่านอภิชิโต ภิกขุ ให้ความเคารพหลวงปู่โลกอุดรเป็นอาจารย์รอง ท่านทั้งสองมีความผูกพันกันมาก หลงปู่โลกอุดรเคยมาหาท่านอภิชิโต ภิกขุ ที่กุฏิภายในวัดเงินคลองบางพรมหลายครั้ง แม้นพระสมเด็จรุ่นสุดท้ายปี พ.ศ. ๒๕๒๙ หลวงปู่โลกอุดรก็ได้มาช่วยเสกอย่างเต็มที่ เรื่องหลวงปู่โลกอุดรนี้พระมหาสงกรานต์ วัดทองคลองบางพรม ศิษย์ที่เคยจำพรรษาอยู่กุฏิเดียวกับท่าน อภิชิโต ภิกขุ เคยพบเห็นหลายครั้งยืนยันได้ในเรื่องนี้ บางคราวเห็นเป็นพระสงฆ์ชราเดินทะลุกำแพงออกมาแล้วหายไป ที่เห็นนี้ทราบว่าเห็นช่วงหัวค่ำเปิดไฟสว่างเห็นชัด ท่านเป็นพระสงฆ์บวชมานานหลายสิบพรรษาท่านยืนยันหนักแน่นว่า เคยเห็นการมาของหลวงปู่โลกอุดรแบบคาตาคาใจ ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่นั้นก็ตามแต่วิจารณญาณของท่าน ขอเล่าเรื่องราวความผูกพันของท่าน อภิชิโต ภิกขุ กับหลวงปู่โลกอุดรซักเรื่อง เห็นเป็นเรื่องน่าสนใจสมควรนำเรื่องราวมาเผยแพร่ดังนี้

...........................................

∞ เรื่องเล่าจากลูกดิน ∞

ลุงจุก ศิษย์คนสนิทของท่าน อภิชิโต ภิกขุ เคยเล่าถ่ายทอดเรื่องราวไว้ว่า คราวหนึ่งได้เข้าไปในดงพร้อมท่าน อภิชิโต ภิกขุ (เป็นศิษย์คนแรก และ คนเดียวที่หลวงตาดำอนุญาตให้เข้าในดง) ลุงจุกขอติดตามเข้าไปในดง ด้วยอยากเห็นแก่สายตาว่า “ในดง” นี้เป็นอย่างไร การเข้าไปนี้ต้องทำตามคำสั่งข้อห้ามอย่างเคร่งครัด ต้องถือศีลกินเจงดเว้นเนื้อสัตว์ชำระตนอย่างดี เมื่อเดินทางเข้าในดงแล้ว ห้ามพูดห้ามทักส่งเดช ไม่คิดเรื่องเหลวไหลให้ภาวนาเสมอ

...........................................

เมื่อเข้าถึงในดงท่านอภิชิโต ภิกขุ ให้ลุงจุกนั่งรอ ส่วนท่านอภิชิโต ภิกขุ ขอตัวไปพบหลวงตาดำทำกิจของท่าน เวลาผ่านไปนานพอสมควรท่านอาจารย์เดินกลับมา เป็นช่วงเวลาเดียวกับหลวงปู่เทพโลกอุดรผ่านมาพอดี ไม่ทราบด้วยเหตุใดหลวงปู่เทพโลกอุดรพูดกระเซ้าเรื่องการฝึกของท่านอภิชิโต ภิกขุ หลวงปู่เทพโลกอุดรท่านต้องการทดสอบจิตท่านอภิชิโต ภิกขุ โดยการปั้นลูกดินแข่งกัน ท่านอภิชิโต ภิกขุบอกให้ลุงจุกขุดดินจากสถานที่นั่งฝึกวิชา (ลุงจุกเล่าว่าดินในดงอ่อนนุ่มกว่าดินปกติ เวลาเดินไม่มีฝุ่นผงติดเท้า) ขุดได้ดินมาสองก้อนขนาดใหญ่พอควร

...........................................

ตกลงว่าภายในเวลา ๑ ชั่วก้านธูป ใครปั้นได้ลูกดินเสกให้แข็งได้มากกว่ากันผู้นั้นชนะ เมื่อครบเวลาตามกำหนดหลวงปู่เทพโลกอุดร ปั้นได้มากกว่า ท่านอาจารย์ก้มลงกราบหลวงปู่เทพโลกอุดร ด้วยท่านทราบเจตนาแท้จริงของหลวงปู่เทพโลกอุดร ว่าต้องการชี้แนะทั้งเมตตาลุงจุกศิษย์ผู้ติดตาม ลุงจุกแกเป็นคนมีไหวพริบดีเมื่อเห็นดังนี้ ลุงจุกได้ก้มลงกราบหลวงปู่เทพโลกอุดร เพื่อขอลูกดินของหลวงปู่เทพโลกอุดร กับลูกดินของท่านอภิชิโต ภิกขุที่ปั้นเสร็จแล้ว นำกลับมาเพื่อบูชาเป็นสิริมงคล ทั้งยังได้ขออนุญาตขุดดินบริเวณนั้นกลับมาเพื่อบูชา โดยท่านอภิชิโต ภิกขุสั่งให้ไปขุดเดินบริเวณใต้อาสนะของหลวงตาดำ

...........................................

ลูกดินแบบที่หลวงปู่เทพโลกอุดร กับ ท่านอภิชิโต ภิกขุปั้นรูปร่างคล้ายกันมาก ไม่สามารถแยกแยะได้ เพราะลุงจุกนำลูกดินทั้งหมดใส่รวมกันตอนออกมาจากในดง ลูกดินทั้งหมดจึงปนกันไม่สามารถแยกออกได้ เมื่อกลับถึงวัดท่านอภิชิโต ภิกขุสั่งให้เอาดินที่ขุดมาได้นี้ นำมาเจือกับน้ำมนต์แล้วให้ศิษย์ปั้นเป็นลูกกลมๆ เสร็จแล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งดี ศิษย์นำลูกดินที่เอามาจากในดงและที่ปั้นใหม่ทั้งหมดรวมกัน ท่านอภิชิโต ภิกขุสั่งให้นำเอาไว้ในกุฏิ เพื่อปลุกเสกให้เต็มที่อีกครั้ง (คาดว่าท่านคงเชิญหลวงปู่เทพโลกอุดรมาเสกด้วย) ลูกดินนี้ท่านอภิชิโต ภิกขุ แจกเฉพาะศิษย์ใกล้ชิด หรือผู้ที่ออกปากขอไปบูชาจากเท่านั้น ท่านไม่แจกพร่ำเพรื่อด้วยเป็นของสูง กลัวคนไม่รู้ค่าเอาไปทำไม่เหมาะไม่ควร

...........................................

∞ เกี่ยวกับลูกดิน ∞

ลูกดินนี้ในหมู่ศิษย์ของท่านอภิชิโต ภิกขุ มักหวงแหนกันมาก โดยเฉพาะผู้ความเคารพหลวงปู่เทพโลกอุดร ด้วยเหตุว่า “ลูกดิน” จัดเป็นวัตถุมงคลชนิดเดียว ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ในดงโดยตรงทั้ง ท่านอาจารย์ใหญ่ (หลวงตาดำ) ทั้งเกี่ยวข้องกับ หลวงปู่เทพโลกอุดร (อาจารย์รอง) ได้รับการปลุกเสกจากท่านอภิชิโต ภิกขุเต็มที่อีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกดินแบบที่ท่านอภิชิโต ภิกขุ กับ หลวงปู่โลกอุดรปั้น ทำให้ลูกดินชนิดนี้ได้รับความนิยมเสาะหา ศิษย์ที่มีในครอบครองต่างหวงแหนกันมาก ปัจจุบันลูกดินทั้งของท่านอภิชิโต ภิกขุปั้น และแบบศิษย์ปั้นทั้ง ๒ แบบหายากทั้งสิ้น ลูกดินนี้คนภายนอกแยกแยะได้ยาก นอกจากผู้ที่ศึกษาจนมีความชำนาญ ด้วยไม่มีจุดใดเป็นข้อสังเกตตายตัว ในปัจจุบันมีของเทียมเรียนแบบออกมาจำนวนมาก ควรพิจารณาจากที่มาหรือสอบถามผู้ชำนาญเท่านั้น

...........................................

∞ พุทธคุณของลูกดินในดง ∞

∳ สร้างด้วยดินวิเศษสำคัญจากในดงลี้ลับ เป็นดินจากใต้อาสนะของหลวงตาดำ สถานที่ใช่นั่งสอนศิษย์ ทำให้ดินนี้ซึมซับพลังอำนาจบารมีธรรมของท่าน มาเป็นเวลายาวนานเกินคาดเดา

...........................................

∳ ได้รับพลังปราณของ หลวงปู่เทพโลกอุดร กับ ท่านอภิชิโต ภิกขุ (ขณะปั้นแข่งกัน) ทั้งปลุกเสกอัดพลังจิตซ้ำอีกครั้ง ทำให้ยิ่งมีคุณวิเศษทางป้องกันภัยอันตราย กันอาวุธร้ายนานาประการมิอาจแผ้วพานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่ใช้ดินปืนเป็นตัวจุดระเบิดต่าง ๆ ไม่มีทางทำอันตรายได้เลย

...........................................

∳ ดิน ... เป็นธาตุแห่งชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ ต่างมีพื้นฐานมาจากดิน ต้องดำรงชีวิตโดยมีดินเป็นส่วนเกี่ยวข้อง เปรียบได้ว่าตราบใดยังอยู่บนดินย่อมปลอดภัย หากมีผู้ใดคิดทำร้าย หากผู้นั้นเดินอยู่บนดินเช่นกัน ย่อมไม่มีวันมีชัยเหนือผู้มี “ลูกดินนี้ได้” จึงเรียกลูกดินอีกชื่อว่า “หัวใจธรณี” ด้วยเหตุนี้เอง

...........................................

∳ เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นที่ได้รับพลังจาก หลวงตาดำ และครูบาอาจารย์ในดงทั้ง ๕๐๐ องค์ ด้วยมีพลังของทุกองค์แผ่ซึมซับอยู่ในทุกอณูดิน มีพลังสูงส่งทั้งทางบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์

...........................................

∞ จำนวนการสร้าง ∞

ลูกดินแบบ ท่านอาจารย์ กับหลวงปู่เทพโลกอุดรปั้น นี้มีน้อยมากรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ลูก แจกเฉพาะในหมู่ศิษย์ใกล้ชิดเท่านั้น ลูกดินแบบลูกศิษย์ปั้นคาดว่ามีอยู่ไม่เกิน ๒๐๐ ลูก

 

เครดิต: ฅนขลังคลังวิชา